Kochani!

Kochani!

Oprócz różnych produktów żywnościowych na ewangelizację dostaliśmy 600 rolek papieru! 

Dlatego zmniejszany kwotę do uzbierania na jednej ze zrzutek do: 4522 zł ( o zrzutkach poczytaj na stronie niżej). 

Organizator

Szkoła Nowej Ewangelizacji
diecezji koszalińsko-kołobrzeskej
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty i Św. Jana Pawła II
www.kochaj.my

Fundacja SMS z Nieba
ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin
REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 0000475218
www.smsznieba.pl

 

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Fundacja SMS z Nieba