Zapisy

Środa przyjazd od godziny 17:00


17:00 – 19:00 Zakwaterowanie
19:30 Kolacja
20:30 Msza święta na rozpoczęcie rekolekcji przed Przystanią z Jezusem 2017

Czwartek


8:00 Śniadanie
9:00 Modlitwa
9:30 Konferencja
10:30 Przerwa
11:00 Konferencja
13:00 Obiad
15:00 Modlitwa wspólnotowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia
15:30 Konferencja
16:30 Przerwa
17:00 Msza święta
18:30 Kolacja
19:30 Nabożeństwo wieczorne

 

Piątek

8:00 Śniadanie
9:00 Modlitwa
9:30 Warsztaty
11:00 Przerwa
11:30 Msza święta
13:00 Obiad
15:00 Ewangelizacja w Kołobrzegu


Sobota – niedziela


Ewangelizacja


Zakończenie w niedziele wspólną Eucharystią i obiadem o godz. 12:00 
 

1. Przystań z Jezusem to spotkanie o charakterze religijnym, dlatego wszystkich Uczestników (podczas trwania Przystani z Jezusem) obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, palenia papierosów i innych używek.
2. Każdy Uczestnik Przystani z Jezusem otrzymuje imienny identyfikator, który zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu oraz zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń organizatora.
3. Decydując się na udział w spotkaniu, każdy Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich punktach programu (w stroju odpowiednim do miejsca).
4. Nieobecność podczas jakichkolwiek zajęć rekolekcji będzie równoznaczna z rezygnacją uczestnika w udziale w Przystani z Jezusem. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów udziału w imprezie.
5. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych; mężczyźni i kobiety nocują w oddzielnych salach. W miejscach noclegowych przebywają tylko osoby posiadające identyfikator Przystani z Jezusem.
6. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat (z wyjątkiem sytuacji losowych).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy Uczestników z Przystani z Jezusem Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz ogłoszeń i poleceń Organizatora.
8. Uczestnik, jak i Wolontariusz posługujący w ramach Przystani z Jezusem, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystani na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Przystani z Jezusem.
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za Uczestników przebywających poza terenem spotkania.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zagubione przedmioty i środki finansowe; dlatego pieniądze i rzeczy wartościowe należy nosić przy sobie.
11. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów Przystani z Jezusem.
12. Nie dopuszcza się rozpowszechniania treści sprzecznych z nauką i moralnością Kościoła Katolickiego.
13. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie podstawą do wydalenia Uczestnika z terenu Przystani z Jezusem.

ETAP I: Logowanie

Logowanie/rejestracja w systemie zapisów na www.przystanzjezusem.pl 

ETAP II: Zgłoszenie udziału

Wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w Przystani, który obejmuje:

  1. podanie danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji zgłoszenia

  2. podanie formacji (kursy, rekolekcje) oraz wspólnoty, w której uczestnik się formuje

  3. zaakceptowanie Regulaminu zapisów oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia;

  4. wyrażenie zgody (lub jej braku) na otrzymywanie e-maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem

  5. wyrażenie zgody (lub jej braku) na otrzymywanie e-maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż PzJ 2017

  6. podanie informacji o udziale osób niepełnosprawnych lub dzieci

ETAP III: Weryfikacja zgłoszenia

Weryfikacja zgłoszenia – polega na sprawdzeniu przez pracownika Biura Rekolekcyjnego czy Użytkownik podał wszystkie wymagane dane. O wyniku weryfikacji Użytkownik jest powiadamiany e-mailowo.

ETAP IV: Płatność

W wiadomości informującej o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Użytkownik otrzyma numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należnej kwoty w ciągu 10 dni od dnia weryfikacji zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, zgłoszenie zostanie anulowane. W przypadku zgłoszeń grup zorganizowanych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności.

ETAP V: Odbiór identyfikatora 

Odbiór identyfikatora będzie możliwy w dniu rozpoczęcia Przystań z Jezusem 2017 w rejestracji. 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz procedurą składania zamówień.


W skrócie:
koszt uczestnictwa: 300 zł ( nie zależy od wieku uczestnika)
Istnieje możliwość wzięcia udziału w Przystani z Jezusem bez noclegu ( jest to dla osób mieszkających w Koszalinie ) koszt 220zł.
Termin płatności: 10 dni
Organizator zapewnia nocleg w Hostelu POD ANIOŁA SKRZYDŁEM (Koszalin, ul. Staszica 38) z podziałem na pokoje dla kobiet i dla mężczyzn. 
 
Załączniki:

Etapy procesu zakupu Biletu

Regulamin składania i realizacji zamówień na wejściówki

1. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1. PzJ 2017 – skrótowa nazwa rekolekcji, warsztatów i ewangelizacji „Przystań z Jezusem”, których dotyczy niniejszy regulamin.
2. Bilet, Wejściówka– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w rekolekcjach, warsztatach i ewangelizacji „Przystań z Jezusem” w dniach 19-23 lipca 2017 r. Bilet ma naklejony przez Organizatora hologram.
3. Biuro Rekolekcyjne – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem rekolekcyjnym jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W dni robocze od godziny 9:00 do godziny 15:00. Telefon: 783 390 033. Opłata za połączenie z Biurem Rekolekcyjnym jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu.
6. Organizator – Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej im. św. Jana Pawła II i bł. Matki Teresy z Kalkuty.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów na wydarzenie PzJ 2017.
8. Internetowy system zamawiania i realizacji zamówień biletów, System Zapisów – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.
9. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.przystanzjezusem.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu

 
2. Zasady Ogólne


1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronach przystanzjezusem.pl
2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu Zapisów, znajdującego się na stronie www.przystanzjezusem.pl
4. W inicjatywie Przystań z Jezusem mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej, natomiast osoby, które ukończyły 16-17 lat muszą być albo pod opieką osoby dorosłej lub mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Koszt uczestnictwa w Przystani z Jezusem wynosi: 300 zł osoba dorosła.
6. W Przystani z Jezusem 2017 dzieci nie mogą brać udziału.
7. Procedura zamawiania opisana jest w załączniku Etapy procesu zakupu Biletu.
8. Bilety mają formę wydruków papierowych. Organizator nie przesyła biletów do samodzielnego wydruku przez Użytkownika.
9. Bilet traci swoją ważność w przypadku:

  • uszkodzenia jego powierzchni przez nacinanie, nadrywanie, dziurkowanie itd.
  • usunięcia nadruków i napisów
  • uszkodzenie hologramu

10. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Przystani z Jezusem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora pod adresem przystanzjezusem.pl
11. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się PzJ 2017 może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.


ETAP I: Logowanie

Logowanie/rejestracja w systemie zapisów na www.przystanzjezusem.pl

ETAP II Złożenie zamówienia

Wypełnienie formularza zamówienia, który obejmuje:
1. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia
2. podanie formacji (kursy, rekolekcje) oraz wspólnoty, w której uczestnik się formuje
3. zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
4. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem
5. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż PzJ 2017
6. podanie informacji o udziale osób niepełnosprawnych lub dzieci

ETAP III Weryfikacja zamówienia

Weryfikacja zamówienia – polega na sprawdzeniu przez pracownika Biura Rekolekcyjnego czy Użytkownik podał wszystkie wymagane dane. O wyniku weryfikacji Użytkownik jest powiadamiany mailowo.

ETAP IV Płatność

W wiadomości informującej o pozytywnej weryfikacji zamówienia, Użytkownik otrzyma numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należnej kwoty w ciągu 10 dni od dnia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku zamówień dla grup zorganizowanych, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności.

ETAP V Odbiór identyfikatora 

Identyfikator będzie do odbioru w dniu rozpoczęcia Przystani z Jezusem w rejestracji.
 

Kontakt

Biuro jest czynne:
pon - pt: 09:00 - 15:00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 783 390 033

Logowanie

© 2018 Przystań z Jezusem 2018