Treść kerygmatu zawiera tak naprawdę tylko 6 punktów. Każdy z tych punktów jest zakorzeniony w Słowie Bożym i wynika z niego.

 1. Bóg kocha ciebie dzisiaj
  Księga Izajasza 43, 4 – Drogi jesteś w moich oczach, ja cię miłuję.
  Księga Izajasza 49, 15-16a – Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, JA NIE ZAPOMNĘ O TOBIE. OTO WYRYŁEM CIĘ NA OBU MYCH DŁONIACH.
  Księga Jeremiasza 31, 3 – Umiłowałem cię odwieczną miłością, dlatego przyjaźnie przyciągnąłem cię do siebie.
  1 List Jana 4, 19b – Bóg sam pierwszy nas umiłował.
  Księga Izajasza 54, 10 – Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.

 2. Jesteś grzesznikiem potrzebującym zbawienia 
  List do Rzymian 3, 23 – Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.
  Księga Przysłów 8, 36 – Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka.
  Psalm 51, 7 – Bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie.
  Ewangelia wg św. Jana 8, 34 – Każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
  List do Rzymian 6, 23 – Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć

 3. Jezus już cię zbawił
  Ewangelia wg św. Jana 3, 16 – Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
  Ewangelia wg św. Jana 10, 10 – Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
  List do Rzymian 4, 25 – Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
  List do Efezjan 2, 4-5 – A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek naszych występków, razem Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
  Dzieje Apostolskie 4, 12 – I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

   

 4. Uwierz, nawróć się i ogłoś Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem
  List do Rzymian 10, 9-10 – Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
  List Do Efezjan 2, 8 – 9 – Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
  Dzieje Apostolskie 3, 19 – Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
  Apokalipsa św. Jana 3, 20 – Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
  Dzieje Apostolskie 16, 31 – Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom.

 5. Otrzymasz dar Ducha Świętego
  Księga Ezechiela 36, 26 – I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.
  Ewangelia wg św. Łukasza 11, 13 – To tym bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
  Ewangelia wg św. Jana 7, 37-39 – „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije, wierząc we Mnie. Jak mówi Pismo: Z Jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie”. Powiedział to zaś o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.
  Księga Ezechiela 37, 14 – Udzielę wam mojego Ducha po to, byście ożyli.
  List do Galatów 3, 14 – i abyśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Ducha.

 6. Wejdź do wspólnoty
  1 list św. Piotra 2, 10 – Teraz zaś jesteście ludem Bożym.
  List do Rzymian 12, 5 – Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
  Dzieje Apostolskie 2, 42 – Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
  List do Efezjan 2, 20 – Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
  List do Kolosan 2, 19 - (wierzący jest) złączony z Chrystusem, z którego całe ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem.

Zuzanna Zuzelska

Kontakt

Biuro jest czynne:
pon - pt: 09:00 - 15:00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 783 390 033

Logowanie

© 2018 Przystań z Jezusem 2018